คุณมาวิน วิชชั่น

ชื่อเจ้าของอาคารพาณิชย์  :   คุณมาวิน วิชชั่น        สถานที่ก่อสร้าง  :           ขนาด :  อาคาร  2 ชั้น     พื้นที่ใช้สอย :   ตรม.

จุดเด่นของอาคาร :  สุดคุ้มกับพื้นที่สำนักงานขนาดสองชั้น ผสมผสานความสวยงามและฟังชันก์การใช้งานอย่างลงตัวตอบสนองในรูปแบบการการทำงานอย่างลงตัว โดดเด่นด้วยตัวอาคารนั้นจะเป็นสีเหลืองตัดกับสีขาว ทำให้ตัวอาคารมีความสวย เด่น สะดุดตาแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมา และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ