คุณณัฐกาญจน์ กว้างขวาง

ชื่อเจ้าของบ้าน  :   คุณณัฐกาญจน์   กว้างขวาง      สถานที่ก่อสร้าง  :   ระยอง           ขนาด : บ้าน  2 ชั้น         พื้นที่ใช้สอย :    ตรม.

จุดเด่นของบ้าน :   แบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์น ภายใต้แนวคิดที่ทันสมัย ที่ออกแบบได้อย่างลงตัวทุกฟังชันก์   ด้วยตัวบ้านนั้นจะเน้นการจัดวางในลักษณะ OPEN PLAN โดยจะคำนึงถึงในเรื่องของแสงสว่าง การไหลผ่านของอากาศ รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านด้วย การจัดส่วนต่างๆให้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกให้มากที่สุด  พร้อมกันนั้นยังมีระเบียงไว้สำหรับนั่งพูดคุยกับครอบครัวอีกด้วย