โครงการอุ่นสิริ

โครงการอุ่นสิริ   

สถานที่ก่อสร้าง  :   ระยอง           ขนาด : บ้าน  1 ชั้น         พื้นที่ใช้สอย :   ตรม.

จุดเด่นของโครงการ :  บ้านสวยขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาคุ้มค่าด้วยประโยชน์ใช้สอยในทุกพื้นที่ภายในบ้าน เพราะได้มีการออกแบบพื้นที่ภายในบ้านไว้อย่างดีและมีความสอดคล้องกัน และยังมีพื้นที่จอดรถพร้อมด้วยสวนหน้าบ้านไว้ให้ลูกวิ่งเล่นหรือเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นได้หลายอย่าง ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านขนาดเล็กแต่คุ้มทุกพื้นที่ใช้สอยที่แท้จริง