คุณพัชรี เกษตุ้ม

ชื่อเจ้าของบ้าน  :   คุณพัชรี   เกษตุ้ม         สถานที่ก่อสร้าง  :   ระยอง           ขนาด :  บ้าน  3 ชั้น        พื้นที่ใช้สอย :  

จุดเด่นของบ้าน :   บ้านพักอาศัยขนาดสามชั้นในสไตล์โมเดิร์น ที่ได้รวบรวมเอาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมาจัดวางอย่างมีระเบียบและต่อเนื่องกันเพื่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และยังรวมไปถึงการพักผ่อนที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ ทำให้ตัวบ้านมีความร่มรื่น สวยงาม โดดเด่นด้วยมีการออกแบบบ้านเป็นกระจกรอบๆบ้านเพื่อให้บ้านมีความสวยงามและน่าอยู่มากขึ้น