คุณฉัตรชัยวัฒ์ สองจันทร์

ชื่อเจ้าของอาคารพาณิชย์ :   คุณฉัตรชัยวัฒน์    สองจันทร์            สถานที่ก่อสร้าง  :   กรุงเทพมหานคร         ขนาด :  บ้าน  7 ชั้น        พื้นที่ใช้สอย :  

จุดเด่นของอาคาร :   ที่สุดแห่งการพักผ่อน ใช้ชีวิตอย่างเป็นส่วนตัว หลบหลีกจากความวุ่นวาย พักผ่อนอย่างมีสไตล์ ในสังคมที่ร่มรื่นอบอุ่นแต่ทันสมัย ด้วยหอพักนั้นได้มีการออกแบบที่มีดีไซน์ สวยทันสมัย พร้อมทั้งสวนหน้าหอพัก และยีงมีการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคาร เพิ่มมุมมองให้ตัวพอพักมีความโดดเด่นและน่ามอง