คุณศิริกร พุทธชาติ

ชื่อเจ้าของอาคารพาณิชย์  :   คุณศิริกร พุทธชาติ    สถานที่ก่อสร้าง  :   ระยอง           ขนาด :  อาคาร  2 ชั้น     พื้นที่ใช้สอย :   420 ตรม.

จุดเด่นของอาคาร :  แบบอาคารพาณิชย์ขนาดสองชั้น ได้มีการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์คือ ความเป็นอาคารไทยที่ถูกปรับให้เข้ากับสมัยปัจจุบันได้อย่างคาดไม่ถึง เพราะมีความสวยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาคารซึ่งยากที่จะหาอาคารใดมาเทียบเคียงกัน