ASB PROJECT

โครงการ ASB PROJECT   

สถานที่ก่อสร้าง  :   กรุงเทพมหานคร         ขนาด :  2 ชั้น        พื้นที่ใช้สอย :  

โครงการ ASB PROJECT :   เป็นการออกแบบที่ผสมผสานความหลากหลายในการออกแบบได้อย่างลงตัว  เพิ่มมุมมองของตัวอาคารด้วยกระจก ตกแต่งด้วยการทาสีแดงตัดกับสีขาวทำให้อาคารมีความโดดเด่นและสะดุดตาต่อผู้ที่เดินผ่านไปมา