CARL CARTHY

ชื่อเจ้าของบ้าน  :   CARL  CARTHY         สถานที่ก่อสร้าง  :   ระยอง           ขนาด :  บ้าน  2 ชั้น        พื้นที่ใช้สอย :   1,000 ตรม.

จุดเด่นของบ้าน :   แบบบ้านขนาดสองชั้นสไตล์โมเดิร์น ด้วยมีการออกแบบตัวบ้านนั้นเน้นระดับมุมมองและความโปร่งสบาย โดดเด่นด้วยตัวบ้านเป็นสีขาว มีการจัดพื้นที่ในการพักผ่อนชั้นบนดาดฟ้า และยังมีการจัดสวนรอบๆบ้านอีกด้วย ช่วยสร้างความเย็นสบาย เสมืนเป็นการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการจัดสรรแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุด