คุณธีระ มงคลจิตตรานนท์

ชื่อเจ้าของบ้าน  :   คุณธีระ  มงคลจิตตรานนท์       สถานที่ก่อสร้าง  :   ชลบุรี            ขนาด :  บ้าน  2 ชั้น        พื้นที่ใช้สอย :   1,200 ตรม.

จุดเด่นของบ้าน :   บ้านพักอาศัยขนาดสองชั้นในสไตล์โมเดิร์น เน้นความทันสมัย โปร่ง โล่ง สบาย ของตัวบ้าน มีการจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น หินและไม้ เพื่อให้ดูอบอุ่น และยังคงเป็นธรรมชาติ ทำให้ตัวบ้านมีความโดดเด่นและมีความทันสมัยไปพร้อมๆกัน