• คุณสยาม ตันสกุล

    เราก็ได้มาเจอกับ บจก.เอส อี เอ อาร์คิเทคเจอร์ ที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้าน ทีมงานที่มีคุณภาพ การควบคุมงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นมาตรฐาน

คุณสยาม ตันสกุล

จากแต่เดิมนั้นเรามีบ้านหลังเล็กมาก จึงมีความคิดที่ว่าอยากจะขยายบ้านหรือว่าอยากสร้างบ้านใหม่ เราก็ได้เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรับสร้างบ้านแบบครบวงจร ดูแลบริการแบบเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญไม่ทิ้งงาน

เราก็ได้มาเจอกับ บจก.เอส อี เอ อาร์คิเทคเจอร์ ที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้าน ทีมงานที่มีคุณภาพ การควบคุมงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นมาตรฐาน และบริษัทยังรับฟังความคิดเห็นของเรา อยากปรับเปลี่ยนอะไรเค้าก็รับฟังและทำให้ได้ก็เลยตอบโจทย์ความต้องการของเรา อีกทั้งยังมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว ที่สำคัญตลอดระยะเวลาในการสร้างบ้านนั้นเราไม่พบปัญหาใดๆเลย