คุณสิริชัย ประสิทธิ์แสงอารีย์

ชื่อเจ้าของบ้าน : คุณสิริชัย  ประสิทธิ์แสงอารีย์           สถานที่ก่อสร้าง : กรุงเทพมหานคร           ขนาด : บ้าน 3 ชั้น                    พื้นที่ใช้สอย : 664 ตรม.

จุดเด่นของบ้าน : แบบบ้านสามชั้น  รูปแบบ MODERN มีการจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว เหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่คำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก พร้อมทั้งมีฟังชันก์การใช้งานที่ครบ