คุณสุรัตน์ ผลลาภ

ชื่อเจ้าของบ้าน :    คุณสุรัตน์ ผลลาภ         สถานที่ก่อสร้าง : ระยอง           ขนาด :  บ้าน 2 ชั้น         พื้นที่ใช้สอย :   430 ตรม.

จุดเด่นของบ้าน :   แบบบ้านสองชั้น  ด้วยความโดดเด่นของตัวบ้านที่ทันสมัย พื้นที่ใช้สอยเปิดมุมมองสู่น้ำพุด้านหน้า อีกทั้งยังมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่วนได้อย่างเป็นสัดส่วน เพิ่มความสะดวกสบายให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี